UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Kebangsaan Malaysia


This is the web site for UKM.FOr further information,go to this Url web site(http://www.ukm.edu.my/)


Paparan laman web UKM ini pada keseluruhannya dilihat sebagai simple
tetapi tetap padat,kemas dan agak menarik.Penggunaan konsep-konsep
hubungan interaksi antara manusia dan komputer turut dapat dilihat
dalam pembangunan laman web ini.

Antara aplikasi yang diterapkan dalam laman web ini ialah dari sudut
persembahan paparan kandungan laman web ini iaitu penggunaan saiz
text yang sesuai,penggunaan gabungan warna yang baik iaitu dengan
memilih tema warna sebahagian biru muda dan sebahagian lagi warna putih
untuk dijadikan sebagai warna background.Pemilihan warna sebegini
penting dan bagus untuk paparan kepada pengguna kerana ia tidak
memberikan kesan atau konflik kepada pengguna contohnya seperti tidak
menyakitkan atau menyukarkan pandangan mata pengguna untuk melihat
paparan web site ini.

Susun atur kandungan dalam web ini juga agak baik kerana tulisan-
tulisan text link yang mengandungi informasi-informasi berkaitan
dengan universiti ini yang berada pada laman yang lain diletakkan
disebelah kiri manakala event-event atau makluman yang baru diletakkan
di bahagian kiri.Oleh itu,fokus pengguna dapat dibahagikan dengan tepat.

Kandungan laman web ini juga bagus kerana ia turut memberitahu kepada
pengguna alamat lengkap universiti ini untuk pengetahuan dan kegunaan
kepada pengguna dan turut memaklumkan alamat email pembangun laman web
ini sebagai rujukan ataupun talian kepada pengguna untuk memberitahu
feedback atan pertanyaan kepada pembangun web site ini.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...