UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Malaysia Terengganu

This is the web site for UMT.FOr further information,go to this Url web site(www.umt.edu.my)

Untuk laman web UMT ini pula,secara umumnya ia bloeh dikatakan sebagai
sebuah laman web yang agak menarik walaupun secara luarannya ia nampak
disusun dalam bentuk yang simple tetapi tetap padat.Laman web ini dapat
dikatakan sebagai sebuah website yang menarik kerana dalam pembangunan
website ini,ia tetap menerapkan konsep-konsep tertentu yang dapat
dijadikan sebagai kayu ukur dalam membina sebuah laman web yang baik.

Antaranya ialah dalam laman web ini,kedudukan atau susun atur kandungan
maklumat yang berkaitan dengan laman web ini telah dibahagikan kepada
beberapa bahagian contohnya link-link yang melibatkan maklumat yang
agak penting diletakkan dibawah bahagian quick links,berita-berita
ataupun makluman terbaru untuk pengetahuan pelajar dan staf diletakkan
pada bahagian news manakala maklumat yang berkaitan dengan perkara-
perkara yang berlaku di universiti ini diletakkan pada bahagian event.
Dengan ini,ia dapat menyenangkan pengguna untuk mencari maklumat
yang dikehendaki.

Selain itu,laman web ini juga menerapkan penggunaan visual grafik dalam
pembinaannya bagi menjadikan ia sebuah laman web yang menarik.Penggunaan
grafik ini dapat dilihat dalam website ini melalui service virtual
campus tour yang disediakan kepada pengguna untuk melayari kawasan
kampus seperti melawat dewan utama kampus secara realiti.Dengan adanya
konsep seperti ini,ia dapat menarik lagi minat dan perhatian daripada
pengguna untuk lebih kerap melayari website ini.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...