UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Pendidikan Sultan Idris


This is the web site for UPSI.For further information,go to this Url web site(www.upsi.edu.my)..


Untuk laman web UPSI ini pula,ia juga boleh dikata sebagai simple dan
dalam lingkungan standard saja secara keseluruhannya.Ini kerana masih
banyak perkara yang boleh diperbaiki atau ditambah dalam pembangunan
laman web ini supaya dapat menjadikan ianya sebuah laman web yang bagus
dan menarik.Antara contoh perkara yang boleh dipertimbangkan untuk
diperbaiki ialah dari sudut penggunaan ruang pada halaman web site ini.
Ini kerana laman web ini tidak menggunakan sepenuh ruang yang terdapat
pada halaman tersebut menyebabkan ada ruang kosong yang tidak digunakan
disebelah kanan dan kiri halaman web site ini.

Selain itu,web site ini juga tidak menggunakan konsep affordances untuk
diaplikasikan contohnya seperti pada halaman web site ini,penggunaan
scroll bars tidak digunakan.Namun begitu,ciri-ciri lain yang perlu
dipertimbangkan dalam pembangunan sesebuah laman web seperti konsep
usability,pengaplikasian prinsip Gestalt Laws tetap dimasukkan iaitu
dengan cara menyusun kandungan maklumat yang berkaitan dengan universiti
ini kedalam bentuk kumpulan sememangnya berguna dan dapat memudahkan
pengguna untuk melayari web site ini.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...