UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Utara Malaysia


This is the web site for UUM.For further information,go to this Url web site(www.uum.edu.my)..


Pada pandangan secara keseluruhan,laman web ini tidak berapa menarik
dan terlalu simple.Ini kerana banyak perkara-perkara penting yang dapat
menjadikan sesebuah laman web itu menjadi menarik dan mendapat perhatian
daripada pengguna tidak diterap dan ditonjolkan dalam pembangunan laman
web ini.Antaranya ialah laman web ini tidak memasukkan unsur penggunaan
grafik didalamnya menjadikan laman web ini nampak terlalu beku dan statik.
Selain itu,penggunaan warna juga tidak dapat memainkan peranan dalam
menjadikan laman web ini nampak lebih menonjol kerana unsur warna yang
digunakan dalam laman web ini adalah kebanyakannya warna putih termasuklah
warna background dan sedikit gabungan warna antara warna merah,biru,hitam
dan kuning.Selain itu,kandungan maklumat yang terdapat dalam laman web
ini juga nampak agak sedikit berbanding dengan maklumat dalam laman
web ipt lain.Walaupun begitu,susunatur kedudukan kandungan maklumat
tersebut agak baik kerana capaian-capaian yang berkaitan dengan universiti
ini diletakkan disebelah kanan manakala bahagian tengah pula diletakkan
dengan maklumat mengenai berita,event dan hebahan yang berkenaan dengan
universiti ini.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...