UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Malaysia Pahang

This is the web site for UMP.FOr further information,go to this Url web site(www.ump.edu.my)


Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web UMP ini agak menarik dan
bagus.Ini kerana banyak ciri-ciri yang berkaitan dengan cara pembinaan
laman web yang bagus diterap dan dimasukkan dalam pembangunan web site
ini.Apabila pembangunan sesebuah laman web itu mengandungi ciri-ciri
yang baik,hubungan komunukasi antara manusia dan komputer dapat
diaplikasikan dengan lebih berkesan.

Web site ini boleh dikatakan agak menarik kerana dari sudut representation
kandungan laman web ini,penggunaan banner yang berlatarbelakangkan
gambar-gambar student dan gambar universiti telah dimasukkan.Ia sedikit
sebanyak boleh menarik perhatian pengguna.Selain itu,web ini juga turut
menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan
warna antara warna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Dari sudut kedudukan
isi kandungan dalam web site ini pula,position-position kandungan
maklumat diletakkan di kedudukan yang sesuai bertepatan dengan priority
maklumat itu masing-masing.

Dalam laman web ini juga,dibahagian bawah halaman utama web site ini turut
disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat
email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada
pengguna sekiranya mempunyai apa-apa masalah atau sebarang perkara yang
berkaitan dengan universiti ini.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...