UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


This is the web site for UIAM.FOr further information,go to this Url web site(http://www.iiu.edu.my/)


Secara keseluruhan,laman web ini menampilkan interfaces yang agak
menarik.Dalam pembinaan laman web ini,aplikasi-aplikasi yang mengaitkan
hubungan komunikasi antara manusia dan komputer tetap diterapkan.
Antara aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam web site ini ialah :

Pertama,dari segi persembahan(representation).Dari segi ini,penggunaan
text,grafik,kedudukan button,gabungan warna dan lain-lain aspek yang
dapat diambil kira.Dalam web site ini,tulisan text yang digunakan
adalah dalam bentuk yang standard.Kedudukan button untuk maklumat-
maklumat penting juga disusun dengan baik di bahagian atas untuk
memberi fokus kepada pengunjung.Warna yang digunakan pula adalah dari
gabungan warna putih untuk background,warna hitam untuk tulisan text
dan sedikit warna biru muda untuk background button dan paparan gambar.
Penggunaan grafik juga turut diterapkan walaupun sedikit didalam laman
web ini.

Selain itu,penggunaan konsep link affordance in web site juga turut
diaplikasikan dalam web site ini.Disini,penggunaan text links yang
menggunakan kaedah "mouse-overs"ditulisan text tersebut yang digunakan.
Dalam erti kata yang mudah,apabila seseorang pengguna menggerakkan
ke arah sesuatu text dalam web site itu,dan mouse itu bertukar bentuk
kepada bentuk simbol tangan,ia bermaksud tulisan itu boleh di klik
untuk pergi ke laman yang lain.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...