UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Pertahanan Negara Malaysia


This is the web site for UPNM.For further information,go to this Url web site(http://www.upnm.edu.my/)..


Secara keseluruhan,laman web UPNM ini agak bagus dan baik.Walaupun
laman web ini tidak menonjolkan elemen-elemen tertentu seperti penggunaan
visual grafik ataupun flash untuk menjadikan ianya nampak lebih menarik,
namun laman web ini tetap menerapkan konsep tertentu yang bagus dalam
pembinaan web site ini.Antaranya ialah dari sudut kedudukan atau position
kandungan maklumat yang terdapat dalam web site ini,semua menu ataupun
capaian tulisan yang mengandungi makluamat berkaitan dengan universiti
ini diletakkan sebaris dibahagian sebelah kiri.Ini memudahkan pengguna
untuk mencari maklumat yang berkaitan.

Selain dari sudut kedudukan maklumat,konsep penggunaan kaedah grouping
keatas isi kandungan maklumat yang terdapat dalam web site ini juga
digunakan.Kaedah seperti ini sememangnya bersesuaian dengan prinsip
Gestalt Law mengikut teori contructivist iaitu yang menekankan supaya
maklumat-maklumat yang ada dapat dibahagikan mengikut kumpulan yang
bersesuaian bagi mengelakkan pengguna berasa sukar untuk mencari
kandungan maklumat yang diperlukan.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...