UlTiMaTe PeRsoN
this site the web

== Leave Ur Hot Links 4 Me ==

Universiti Malaysia Perlis


This is the web site for UNIMAP.FOr further information,go to this Url web site(www.kukum.edu.my)

Bagi laman web ini pula,ia juga boleh dikatakan agak menarik secara
keseluruhannya.Ini kerana laman web ini turut memasukkan konsep-konsep
penting dan berguna dalam pembinaan sesebuah laman web kedalam
pembangunan web site ini.Penggunaan tulisan text dalam web site ini
adalah dalam bentuk yang standard dan sesuai.Dari segi layout background
pula,laman web ini menggunakan warna putih sebagai warna utama dan
sedikit warna biru tua untuk background disebelah kiri.Penggunaan warna
untuk tulisan pula adalah antara gabungan warna hitam,biru dan putih
dan digunakan bersesuaian dengan warna background yang diguna pakai
bagi mengelakkan timbulnya masalah kepada pengguna web site ini untuk
membaca tulisan kandungan maklumat yang ada.

Kedudukan kandungan maklumat dalam web site ini juga baik kerana untuk
kandungan maklumat yang penting untuk kegunaan pengunjung,ia diletakkan
dibahagian tengah halaman web ini mengikut kategori masing-masing.Untuk
maklumat mengenai berita dan juga perkhidmatan yang berkaitan dengan
universiti ini pula diletakkan disebelah kanan halaman web site ini.
Maklumat mengenai alamat universiti ini dan juga alamat web admin
laamn web ini turut diletakkan dibahagian bawah untuk kegunaan kepada
pengunjung web site ini.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...